CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC BÌNH PHƯỚC QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ CÁC KỲ ĐẠI HỘI

          I. Quá trình thành lập.

Ngày 01/01/1997, tỉnh Bình Phước được tái lập từ tỉnh Sông Bé thành hai tỉnh là tỉnh Bình Phước và Bình Dương, ngành Giáo dục và Đào tạo Bình Phước cũng được thành lập và Công đoàn Giáo dục Đào tạo Bình Phước củng được thành lập từ đó.

Công đoàn ngành Giáo dục Đào tạo lầm thời gồm có 05 Công đoàn Giáo dục huyện, thị là Đồng Phú, Bù Đăng, Phước Long, Bình Long và Lộc Ninh và 159 CĐCS trường học

II. Ban Chấp hành lâm thời (1997 – 1998)

Ông Nguyễn Ngọc Am, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn ngành GDĐT

Ông Nguyễn Văn Khoẻ, Phó, Chủ tịch Công đoàn ngành GDĐT.

Ông Trần Quang Minh, UV Ban Thường vụ, Công đoàn ngành GDĐT.

III. Đại hội lần thứ nhất CĐGD tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 1998- 2003

Đại hội lần thức nhất đã bầu Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam khoá I gồm  …….. đồng chí. Ông Nguyễn Văn Khoẻ được bầu làm Chủ tịch

 

 

 

IV. Đại hội lần thứ II CĐGD tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2003 - 2008

Đại hội lần thứ hai của CĐGD ngành Giáo dục tỉnh Bình Phước được tổ chức từ ngày ………. tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ 05 đồng chí và UBKT gồm 03 đồng chí

 

Đại hội đã quyết định nhiệm vụ của CĐGD tỉnh Bình Phước là: "Đoàn kết lao động toàn ngành, ra sức bồi dướng quan điểm tư tưởng mới, bồi dưỡng nghiệp vụ văn hoá, kỹ thuật, cải thiện đời sống vật chất cho đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh nhằm phát triển phong trào quần chúng thi đua giảng dạy tốt, công tác tốt, thực hiện giáo dục phục vụ công- nông, giáo dục phục vụ sản xuất, xây dựng một nền giáo dục thật sự XHCN".

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm ……….. đồng chí uỷ viên chính thức và ………. đồng chí uỷ viên dự khuyết.

 

V. Đại hội lần thứ III CĐGD tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2008 - 2013

Đại hội lần thứ III của CĐGD tỉnh Bình Phước được tổ chức vào ngày  ……….. sở Giáo dục Đào tạo.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 14 đồng chí, Ban Thường vụ 04 đồng chí và UBKT 03 đồng chí

Đại hội đã đề ra nhiệm vụ chung trong nhiệm kỳ là: “Trên cơ sở kiện toàn Công đoàn ngành trung ương, củng cố công đoàn cơ sở, ra sức bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức, tác phong xã hội chủ nghĩa; tích cực cải thiện đời sống cho đoàn viên, lao động toàn Ngành nhằm đẩy mạnh phong trào quần chúng thi đua giảng dạy tốt, công tác tốt. Xây dựng nền giáo dục gắn liền với nhà trường và đời sống, với sản xuất, phục vụ đắc lực hai cuộc vận động lớn của Đảng và Chính phủ, góp phần thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hoá XHCN ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà”.

Đại hội đã bầu 14 uỷ viên Ban Chấp hành, bà Nguyễn Thị Hồng Cúc được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Đào tạo.

VI. Đại hội lần thứ IV CĐGD tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2013 - 2018

Đại hội lần thứ IV CĐGD tỉnh Bình Phước tổ chức ngày  ……. một hội trường sở Giáo dục Đào tạo.

Đại hội đã quyết định nhiệm vụ chung của CĐGD tỉnh trong những năm tiếp theo là:

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 15 uỷ viên. Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc được bầu làm Chủ tịch, ông Đỗ Thanh Dũng làm Phó Chủ tịch, kiêm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn ngành Giáo dục Đào tạo.

VII. Đại hội lần thứ V CĐGD tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đại hội lần thứ V CĐGD tỉnh Bình Phước tiến hành vào ngày 30/01/2018 tại Hội trường A, sở Giáo dục và Đào tạo, dự Đại hội có 119 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3.600 đoàn viên. Đại biểu khách mời gồm 11 người như sau:

Công đoàn Giáo dục Việt Nam: Ông Phạm Ngọc Hải, UV BTV, Chủ nhiệm UBKT CĐGD Việt Nam, bà Vũ Thị Ngọc, Trưởng Văn phòng phía Nam, CĐGD Việt Nam.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước: Ông Đoàn Văn Rồi, UV BTV, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh, ông Nguyễn Văn Sang, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh, bà Nguyễn Thị Dung, Phó ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh, bà Lê Thị Lệ Thuỳ, Chuyên viên Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh;

Đảng uỷ sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước: Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc sở Giáo dục&Đào tạo;

Các Công đoàn ngành địa phương: Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế, Bình Phước, ông Nguyễn Tuấn Kiệt, Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và NPTNT Bình Phước, Đồng Xoài, Bình Long, Bù Đốp, Đồng Phú, Phú Riềng, Hớn Quản.

Công đoàn các tỉnh bạn: Ông Đỗ Hà Thế Bình, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Bình Dương.

Ông Nguyễn Ngọc Am, Nguyên Giám đốc, Nguyên Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Bình Phước:

Đại hội đã quyết định nhiệm vụ chung của CĐGD tỉnh Bình Phước trong nhiệm kỳ là: "Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn giáo dục, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo và người lao động; tổ chức sâu rộng phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong ngành; tuyên truyền vận động và tham gia đổi mới công tác quản lý, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn ngành Giáo dục ngày càng lớn mạnh, góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; Đại hội đã đề ra 6 chương trình công tác toàn khóa

Đại hội đề ra: Khẩu hiệu hành động: “Vì nhà giáo và người lao động, vì sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, vì sự phát triển bền vững của đất nước, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 11 đồng chí, Uỷ viên Ban Thường vụ 03 đồng chí. Đồng chí Đỗ Thanh Dũng được được bầu giữ chức vụ Chủ tịch; các đồng chí Nguyễn Thị Lê, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nữ công; ông Chung Nguyễn Hữu Thiện, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra.

 • video
 • Tiết mục Ở hai đầu nỗi nhớ - Biểu diễn Hồng Hạnh
 • Tiết mục Đường chúng ta đi - Đơn vị Nguyễn Huệ
 • Tiết mục Đường chúng ta đi - Đơn vị Nguyễn Du
 • Tiết mục Đôi mươi - Đơn vị Nguyễn Du
 • Tiết mục Non sông gấm vóc - Đơn vị Nguyễn Khuyến
 • Tiết mục Những bông hoa trong vườn Bác - Đơn vị Trần Phú
 • Tiết mục Đảng đã cho ta mùa Xuân - Đơn vị Trần Phú
 • Tiết mục Một đời người một rừng cây - Đơn vị Bình Long
 • Tiết mục Một đời người một rừng cây - Đơn vị Thống nhất
 • Tiết mục Việt Nam quê hương tôi - Đơn vị Thanh Hoà
1 2 3 4 
 

Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 12
 • Trong tuần: 825
 • Tất cả: 49037